Çimento esaslı, silis veya kuvars agregalı, reçine katkılı, kullanıma hazır yüzey sertleştiricisidir. Alt zeminlerin pürüzlerini kapatarak, düzgün bir yüzey sağlar. Aşınma direnci ve yüzey sertliği yüksektir. Uygulanan yüzeylerdeki temizliği kolaylaştırır. Aşınmaya dayanıklı, direnci yüksek yüzey elde edilmesini sağlar. Yeşil, gri ve kırmızı renkli olarak üretilmektedir. 25 Kg.lık torbalarda ambalajlanır.

NEREDE KULLANILIR?
Garaj, otoparklar, depolar, ağır trafiğe maruz yüzeylerde, yükleme boşaltma alanlarında, tüm binaların döşemelerinde aşınma direncini artırmak ve yüzey tozumasını önlemek amacı ile taze betona derzsiz uygulanır.


NASIL UYGULANILIR?
Taze beton döküm öncesinde eski ve yeni beton uygulamak için alçıpan ve beton astarı suyla % 50 seyreltilerek tatbik edilmelidir. Yüzeyde fazla su olmamalıdır. Biriken sular yüzeyden alınmalıdır. Uygulama işlemine önceden atılmış betonun üzerine çıkıldığında ayak izi kalacak kıvamdayken başlanmalıdır. Malzemenin 2/3 oranı öncelikle yüzeye serpilmelidir. Serpme işlemi bittikten sonra Malzemenin betonun suyunu alarak nemlenmesi beklenmelidir. Ardından düşük devirli mekanik mala uygulanarak betonla bütünleşmesi sağlanmalıdır. Malzemenin kalan kısmı zemine serpilerek yayılır. Yüzeye yedirilerek perdahlama yapılır. Son bitirme işlemi yüzey yürünülecek sertliğe ulaştığında yüksek devirli mekanik mala ile yapılır. Uygulama sonrası rötre çatlaklarını engellemek ve yüzey sertleştiricinin performansını artırmak için yüzey kür astarı kullanılmalıdır.UYARILAR!
Yüzey sertleştirici uygulanırken toz haldeki malzeme içindeki agregaların ayrışmaması için uzak mesafelere atılmamalıdır. Ortalama sıcaklığına bağlı olarak 1-4 gün sonra inşaat derzleri kesilmelidir.
TEKNİK ÖZELLİKLER
Yoğunluk :  1600 ± 150 kg./m³                                                  
Yaş Birim Ağırlık  2000 ± 200 kg./m³
Ortalama Basınç Dayanımı :  60-75 N/mm²
Ortalama Eğilme Dayanımı :  8-15 N/mm²
Uygulama Sıcaklığı  +5°C/+35°C
Tüketim :  Ortalama 4-8 Kg. / m2