YAPIŞTIRMA HARCI

Yapıştırma harçlarının uygulanmasında uluslararası üç yöntem kullanılmaktadır. Burada esas amaç, kaplama plakasının arka yüzünün tamamının harçla kaplanarak boşluk kalmamasının sağlanmasıdır.
Bu yöntemlerde kullanılacak tarak tipi de bu konuda tamamlayıcı olmaktadır.

Bu yöntem, ince yatak harçlarında küçük ve orta ebatlı kaplama malzemelerinin yapıştırılmasında kullanılan en yaygın yöntemdir.
Yapıştırma harcı, kaplama yapılacak yüzeye düz el malası ile kuvvetlice bastırılarak yayıldıktan sonra karo ebadına göre seçilmiş olan uygun diş ebatlı taraklı mala ile 45° ile 60°’lik tutuş açısıyla taraklanır.
Bu işlemler sonrası kaplama malzemesi taraklanmış yüzeye kuvvetli bir şekilde bastırılarak yapıştırılır. Ayrıca harcın kaplama malzemesi arkasına daha iyi yayılmasını ve tutunmasını artırmak için lastik veya tahta çekiç yardımıyla kaplama malzemesi sabitlenerek teraziye alınır.

Yağlama yöntemi:Bu yöntem ince yatak harçlarında küçük ve orta ebatlı kaplama malzemelerinin yapıştırılmasında kullanılan bir yöntemdir.
Yapıştırma harcı, kaplama malzemesinin arka yüzeyine köşe ve kenarlarda boşluk kalmayacak şekilde düz el malası ile tabaka halinde sürülür ve yüzeye yapıştırılır. Daha sonra harcın kaplama malzemesi arkasına daha iyi yayılmasını ve tutunmayı arttırmak için lastik veya tahta çekiç yardımıyla kaplama malzemesi sabitlenerek teraziye alınır.

Karışık yöntem:Bu yöntem orta yatak harçlarında kullanılan bir yöntemdir. Büyük ebatlı kaplama malzemelerinin yapıştırılmasında, ağır yaya ve yük trafiğine maruz zeminlerde, soğuk iklimli yerlerde, dış cephe uygulamalarında bu yöntem kullanılmalıdır. 
Yapıştırma harcı, hem taraklama yönteminde olduğu gibi zemine sürülüp tarakla çekilir hem de yağlama yönteminde olduğu gibi kaplama malzemesinin arkasına ince bir tabaka halinde sürülür. Bu işlemler sonrası harcın kaplama malzemesi arkasına daha iyi yayılmasını ve tutunmayı arttırmak için lastik veya tahta çekiç yardımıyla kaplama malzemesi sabitlenerek teraziye alınır. 
Kombine yapıştırma yöntemi ile yapılan uygulamalarda tüketim yaklaşık %30 oranında artacaktır.

 

> Yeni yüzeyler: Yüzeyler (beton, sıva, şap gibi) sağlam, 3-4 haftalık kürünü almış olmalıdır. Kalıp ayırıcı yağ gibi tutunmayı önleyici maddeler temizlenmeli ve düzgün olmayan bölümlerde ise TamirArt tamir harçları ile yüzey düzeltme işlemi yapılmalıdır.> Eski yüzeyler: Eski yüzeyler üzerine yapılacak uygulamanın sağlıklı olabilmesi için, yüzeylerin sağlamlığı itinayla incelenmelidir. Çekiç, murç ya da çiviyle belli aralıklarla kontrol edilen yüzey eğer kolay kazınıyorsa sağlam yüzeye ulaşıncaya kadar kazınmalı kırık, çatlak ve zayıf yüzeyler TamirArt tamir harçları ile onarılarak sağlamlaştırılmalıdır. Yatay yüzeylerdeki bozukluklar ve terazisizlikler Mastar10 tesviye şapı ile düzeltilmelidir.
Ayrıca uygulama öncesi yüzeydeki harç, yağ, kir vb. kalıntılar yapışmayı olumsuz yönde etkileyeceğinden tamamen temizlenmelidir.

> Emici yüzeyler: Su emme oranı yüksek olan yüzeylerdeki (alçı blok, alçı levha, gaz beton, ahşap v.b.) uygulamalarda, harçtaki suyun çabuk kaybolup zayıf yapışmaya yol açmaması için yüzey emiciliği Kalekim Astar ile giderilir.

> Seramik kaplama yapılmış yüzeyler: Mevcut kaplama malzemesi üzerine yeniden seramik uygulanacaksa; önce kaplamayı çekiçle kontrol ediniz. Sağlam olmayan, zayıf yapışmış seramikler varsa yapıştırınız ya da bunları kaldırarak boşluğu TamirArt tamir harçları ile doldurunuz.

> Boyalı yüzeyler: Boyalı yüzey üzerine seramik kaplanacaksa öncelikle yüzey kontrol edilmelidir. Gevşek ve kabarmış bölgeler varsa kazınmalıdır. Yapıştırıcının tutunma gücünün artırılması için yüzeyin zımparalanması veya çentiklenmesi tavsiye edilir.

> Ahşap-OSB yüzeyler: Sağlam olmayan parçalar sabitlenmeli, kırık ve kopmuş olanlar değiştirilmelidir. Yüzey mutlaka Kalekim Astar ile astarlanmalıdır. Uygulamanın uzun ömürlü olabilmesi için yapıştırma işlemi file ile yapılmalı ya da TamirArt (fileli) tamir harcı uygulamasından sonra yapıştırma yapılmalıdır. Bunlarla birlikte, ortam koşullarına da dikkat etmek son derece önemlidir.

Çimento Esaslı Yapıştırma Harçları Uygulamasında Dikkat Edilecek Hususlar:

1. Öncelikle tozun su üzerine eklenmesine ve ekleme işleminin yavaş yavaş yapılmasına dikkat ediniz. Aksi halde homojenliği sağlayamaz ve topaklaşmaları engelleyemezsiniz.
2. Yüzey hazırlama kriterlerine dikkat ediniz.
3. Yapıştırmanın etkin olabilmesi için uygun yapıştırma yöntemini kullanınız. (Bakınız: Yapıştırma Yöntemleri)
4. Kullanıma ara verdiğinizde, tekrar uygulamaya başlamadan kaptaki harcı karıştırınız.
5. Güneşe açık mekanlarda uygulama yapılırken kaptaki harcı yüzey kurumalarına karşı korumak için sıkça karıştırınız.
6. Kullanım süresi geçmiş veya kabuklaşmış harcı atınız, yeni hazırlanan taze harca karıştırmayınız.
7. Çift bileşenli yapıştırıcılarla, büyük ebatlı kaplama malzemelerini uygularken yataya doğru yapıştırma işlemini yapınız ve bitirilen sıra ilk mukavemetini almadan bir üst sıraya geçmeyiniz. Her 3,5 m.’de bir dikey ve yatay yönde genleşme derzi bırakınız.
8. Büyük ebatlı veya ağır kaplama malzemeleriyle çalışırken kombine yapıştırma yöntemini kullanınız.
9. Yapıştırma işlemi bittikten sonra, uygulama yapılan mekanı en az 1 gün süre ile su ve dondan koruyunuz.