İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DENEY RAPOR SONUÇLARI:

ÇiMENTO

AGREGA

Açıklama

28 Gün Tekil Dayanım (MPa)

Birim Ağırlık (kg/m3

Ortalama Birim Ağırlık (kg/m3)

Vibrasyon

Kür

1. Numune

2. Numune

Ortalama

CEM II/A 42.5

DERE

Yok

Yok

23

22

23

2320-2323

2322

Yok

Var

28

27

28

2402-2404

2403

Var

Var

32

32

32

2420-2430

2415

Var

Yok

27

27

27

2343-2352

2348

 

Agre
ga

Vib

rasyon

Kür

CEM II/A 42.5

 CEM I 42.5R

Ortala
ma

 CEM I 42.5R

CEM II/A 42.5

1. Çalış
ma

2. Çalış
ma

Min – Max. Dayanım Farkı

Şahit Betona Göre          (%)

Min – Max. Dayanım Farkı

Şahit Betona Göre          (%)

DERE

100

100

100

1,7

5,5

0,7

3,0

+

122

117

119

1,4

3,9

1,6

5,7

+

+

142

130

136

0,9

2,2

0,1

0,3

+

120

110

115

0,2

0,7

0,5

1,8

ÇiMENTO

AGREGA

Açıklama

28 Gün Tekil Dayanım (MPa)

Birim Ağırlık (kg/m3)

Ortalama Birim Ağırlık (kg/m3))

Vibrasyon

Kür

1. Numune

2. Numune

Ortalama

CEM I 42.5R

KIRMATAŞ

Yok

Yok

39,7

43,1

41,4

2376-2376

2376

Yok

Var

47,8

49,9

48,9

2420-2438

2429

Var

Var

53,2

51,3

52,3

2426-2417

2422

Var

Yok

47,1

45,9

46,5

2388-2370

2379

 

ÇiMENTO

AGREGA

Açıklama

28 Gün Tekil Dayanım (MPa)

Birim Ağırlık (kg/m3)

Ortalama Birim Ağırlık (kg/m3)

Vibrasyon

Kür

1. Numune

2. Numune

Ortalama

CEM II/A 42.5

KIRMATAŞ

Yok

Yok

34,0

33,7

33,9

2355-2352

2354

Yok

Var

38,5

36,7

37,6

2397-2394

2395

Var

Var

42,8

43,4

43,1

2385-2367

2376

Var

Yok

35,6

35,5

35,6

2331-2325

2328

 

Agrega

Vibrasyon

Kür

CEM II/A 42.5

 CEM I 42.5R

Ortalama

 CEM I 42.5R

CEM II/A 42.5

1. Çalışma

2. Çalışma

Min – Max. Dayanım Farkı

Şahit Betona Göre          (%)

Min – Max. Dayanım Farkı

Şahit Betona Göre          (%)

Kırmataş

100

100

100

3,4

8,2

0,7

2,1

+

111

118

115

2,1

4,3

1,8

4,8

+

+

127

126

127

1,9

3,6

0,6

1,4

+

105

112

109

1,2

2,6

0,1

0,3